dimecres, 26 de maig del 2010

CiU dóna suport al projecte de llei sobre la documentació clínica després d’introduir la digitalització i l’accés dels ciutadans


(nota de premsa)

Sancho alerta que “els ciutadans han de poder intervenir i accedir a la seva història clínica, fent aportacions i fent que sigui una història compartida entre metges, centres i ciutadans, que són finalment els seus propietaris”

El grup parlamentari de CiU ha donat suport al projecte de llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica. Tal com ha explicat Francesc Sancho, portaveu de Salut de CiU al Parlament, la federació nacionalista ha votat a favor després d’introduir el la llei, gràcies a les seves esmenes, dos aspectes claus: “la digitalització dels historials clínics, que s’haurà de realitzar en un període de quatre anys des de l’entrada en vigor de la llei, i l’accés dels ciutadans a la seva pròpia documentació mèdica”.

“Cada vegada més els ciutadans han de poder intervenir i accedir a la seva història clínica, fent aportacions i fent que sigui una història compartida entre metges, centres i ciutadans, que són finalment els seus propietaris” ha exposat Sancho qui considera que “les possibilitats que ens donen les noves tecnologies ens porten davant d’un nou paradigma en salut amb nous desafiaments, noves discussions i noves necessitats de naturalesa ètica”.

En aquest sentit, CiU va presentar tres esmenes molt precises. En primer lloc, Sancho ha advertit que “hi ha una discussió ètica molt important sobre la informació” i, per tant, “els protocols, els criteris de conservació dels historials, els criteris d’innovació etc han d’estar determinats per una comissió tècnica on les decisions es preguin en funció d’evidència científica i criteri clínic i no en base a decisions personals o ideològiques”.

En una segona esmena, parlàvem que aquesta comissió tècnica vetllarà per l’establiment de criteris homogenis en les metodologies de translació i transformació de la informació clínica continguda en els historials clínics i vetllarà per la creació d’uns protocols de funcionament.

Finalment, una darrera esmena proposava que, “en el termini de 4 anys des de l’entrada en vigor de la llei, es garantirà una història clínica compartida amb possibilitats d’accés del personal sanitari així com l’accés dels ciutadans a la seva pròpia documentació mèdica”. Sancho ha assenyalat que quan parlem d’història clínica dels ciutadans estem parlant de “la seva història personal, on posem les dades de salut i si algú té dret a tenir un accés universal i permanent és el propi ciutadà”. “Hem d’aconseguir que la història clínica sigui compartida i operable per a tots, aquest és el desafiament” ha afegit.

dijous, 20 de maig del 2010

El Parlament aprova, a instàncies de CiU, garantir que els hospitals catalans posin en pràctica la targeta per a usuaris de productes ortoprotètics


(nota de premsa)

Sancho recorda que un informe de la Sindicatura de Comptes posa de manifest que els hospitals catalans no formalitzen la targeta de l’implant

Francesc Sancho, diputat de CiU, ha aconseguit que la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya aprovés per unanimitat una proposta de resolució de la federació nacionalista per a garantir l’ús de la targeta per a usuaris de productes ortoprotètics als hospitals. Més concretament, la iniciativa, aprovada amb una esmena del Tripartit, insta el Govern de la Ge­neralitat a “adoptar les mesures necessàries per garan­tir que els hospitals de Catalunya posin en pràctica la targeta de l’implant que estableix l’article 25 del Reial decret 414/1996, de l’1 de març, de regulació de pro­ductes sanitaris”.


L’article 25 del Reial 414/1996, de l’1 de març, de regu­lació de productes sanitaris, estableix que, entre altres implants, els cardíacs, les pròtesis de genoll i les lents intraoculars, han d’anar acompanyats d’una targeta d’implantació, per triplicat, i incloure, almenys, el nom i model del producte, el número de lot o número de sèrie, el nom i direcció del fabricant, el nom del centre sanitari on s’ha realitzat la implantació i la data, així com la identificació del pacient o la pacient.


Però l’informe de fiscalització 20/2009 elaborat per la Sin­dicatura de Comptes, referent a la despesa en adquisició i implantació de pròtesis quirúrgiques, corresponent a l’any 2007 va posar de manifest el fet que en diversos hospitals de Catalunya no s’estava posant en pràctica la targeta de l’implant. Cap dels hospitals analitzats en l’informe es­mentat formalitzen aquestes targetes que han de ser emplenades pels hospitals.


dijous, 4 de febrer del 2010

Informe Sindicatura de Comptes sobre l’Hospital del Baix Llobregat

CiU insta la consellera Geli a comparèixer a petició pròpia al Parlament per donar explicacions sobre les irregularitats detectades a l’Hospital del Baix Llobregat

Oriol Pujol: “No acabem d’entendre la reacció del Govern Tripartit carregant contra la Sindicatura de Comptes quan és el propi Govern qui apel·la a la transparència”

El Portaveu de CiU al Parlament de Catalunya, Oriol Pujol, ha instat avui a la consellera de Salut, Marina Geli, a què “comparegui a petició pròpia en la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament”, cosa que permet el reglament, “per tal de donar explicacions sobre les irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes sobre la contractació de l’Hospital del Baix Llobregat”.

“El Govern té una oportunitat per explicar què ha passat i si hi ha hagut anomalies en departament de Sanitat perquè no seria la primera vegada, ja que cal recordar les detectades en el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i a l’Aliança de Tortosa”, ha exposat.

Oriol Pujol també ha explicat que “no acabem d’entendre la reacció del Govern Tripartit carregant contra la Sindicatura de Comptes; un Govern que apel·la a la transparència”.


US ADJUNTEM INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES:
Hospital Baixllobregat

dissabte, 19 de desembre del 2009

Sense solució al dèficit sanitari als barris de Ponent de Tarragona

ARTICLE D'OPINIÓ D'UN MEMBRE DE LA SECTORIAL, PUBLICAT AL DIARI "MÉS TARRAGONA" EL DIA 18-12-2009:


És habitual sentir o llegir com els responsables (?) sanitaris asseguren que el ciutadà/usuari és l´eix de la sanitat, a qui dediquen els seus esforços. Però si no s´aconsegueix que el ciutadà tingui fàcil accès a l´atenció sanitària per què ha d´esperar setmanes i mesos , si les carències de personal fan que el temps d átenció, tot i l´esforç del professional, no sigui el més desitjable si no hi ha espais dignes les declaracions són paper mollat.

Tot això té relació amb la situació que pateixen els estadants dels barris de Ponent de Tarragona ( i que són un exponent del que també passa a la majoria de districtes de Tarragona).

Des de fa temps, però concreatment ara fa 1 any, les entitats veïnals van fer diverses accions per reclamar el dret a tenir una atenció sanitària justa i que es concretès en la reducció del temps d´espera per ser atesos pel metge de família ( evidentment amb més pesrsonal), facilitats per resoldre el seu problema de salut quan siguin necessaris la atenció per especialistes, proves diagnòstiques i altres, i tot en espais físics adients..

Com era previsible les promeses van ser abundoses, els resultats són minsos i això ha provocat la indignació dels veïns afectats cap la responsable de la Sanitat a Tarragona, Sra. Gavilan, i els seus col.laboradors.

Ës veritat que tot veient el pressupost que la Generalitat destinava a les nostres comarques pel 2009 temiem que la situació d´ara seria complicada: sense destinar recursos no hi ha solucions als dèficits acumulats per la desídia dels actuals governants, per l´increment de població que a més és més complexa ( més envellida, proporció important d´inmigrants). La mateixa consellera va reconeixer llavors que el pressupost quedava molt lluny de l´objectiu d´arribar als 1,600€ per habitant; en realitat el va baixar de 1.274 a 1.254 € malgrat que la inflació era llavors del 3,5%.

I quines solucions donava? Doncs no contractar personal, congelar la despesa de farmàcia , més atenció sanitària a domicili , atenció per telèfon i internet i “rizar el rizo”: gestionar millor.
No contractar el personal necessari ho ha fet als barris de Ponent; La resta de mesures ja sabiem que era fer volar coloms.

A la reunió que els veïns de Ponent van tenir amb la Gerent sanitària de Tarragona va quedar clar com les promeses fetes fa 1 any romanien paper mollat : llistes d´espera sense solucionar, situacions de col.lapse, el nou Centre que havia d´haver comneçat a hores d´ara i que necessita la zona sense iniciar. El seu esforç s´ha limitat a cobrir algunes obligades baixes de personal, prometre cobrir vacances ( faltaria més si no compleix la llei). I els dèficits acumulats, ?
ës cert que les persones encarregades de la sanitat a Tarragona depenen dels seus caps a Barcelona.

El que sobta més: per què la nostra màxima autoritat municipal de qui depèn també en certa mesura el benestar dels ciutadans de Ponent, el Sr. Ballesteros té com a norma callar i no ser capdavanter en la demanda de millores que no admeten més demora?Fa temps que coneix la situació precària del barri en atenció sanitària i el fet que la resposable de fer les actuacions adients sigui del seu partit no l´eximeix de posar la seva autoritat i veu al costat dels que reclamen quelcom just.

Com han anunciat les persones així maltractades es mobilitzaran per obligar a la Consellera a enfrontar les seves obligacions si tot continua igual. Tarragona sofreix l´oblit de la Generalitat quant a infraestructures de tot tipus. Però serà difícil que acceptem el maltractament en l´àmbit sanitari indefinidament. I aquells que no són capaços de sortir en defensa dels seus a la ciutat de Tarragona és d´esperar que perdin el recolçament electoral.
Àngel Oliver

diumenge, 6 de desembre del 2009

El Tripartit torna a rebutjar les compareixences dels Consellers d’Economia i Salut i del president del Consell d’Administració de Clínica l’Aliança

Francesc Sancho denuncia “el nou exercici d’opacitat del Tripartit” que “dispara les sospites sobre les irregularitats” a la clínica de Tortosa


Francesc Sancho, diputat de CiU, ha denunciat el “nou exercici d’opacitat del Tripartit” que ha rebutjat la compareixença dels Consellers d’Economia i Salut, Antoni Castells i Marina Geli, i del president del Consell d’administració de la Clínica l’Aliança de Tortosa, Eduard Espagnolo. En la Comissió de Salut del Parlament, Sancho ha afirmat que “aquesta opacitat del Tripartit dispara les sospites sobre les irregularitats a aquesta Clínica de Terres de l’Ebre”, que està sent investigada per ordre de la Fiscalia per suposada estafa.


De fet, no és el primer cop que el Tripartit rebutja comparèixer per donar explicacions sobre la Clínica de l’Aliança. Durant l’any 2008, Sancho ja va demanar la compareixença de Geli i Espagnolo. El diputat nacionalista ha reivindicat “una explicació política urgent de la intervenció de la Clínica i la posterior evolució de la gestió del Grup Aliança”.


Hi ha una realitat que és que hi ha un imputat membre del Govern Tripartit per un cas de falsificació” ha explicat Sancho qui ha lamentat que “el Govern, enlloc d’actuar amb transparència tal i com promou, actua amb opacitat, ens nega informació i no pren mesures”. “La presumpció d’innocència la demanem per tothom però tenim la impressió que no es vol comparèixer per salvaguardar responsabilitats polítiques superiors” ha conclòs.

dilluns, 30 de novembre del 2009

Comissió salut pressupostos

Us adjuntem la transcripció de la Comissió de salut, on es van debatre les esmenes a la totalitat dels pressupostos 2010